Jesteś na: Strona główna / Dla Zwiedzających / Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN ZWIEDZANIA Stajni Książęcych w Pszczynie
 

1. Ekspozycję Stajni Książęcych w Pszczynie („Stajnie”) można zwiedzać bez przewodnika – indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

2. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycję Stajni nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)

3. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.

4. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.

5. Do Stajni nie mają prawa wstępu osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ekspozycji i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

6. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w garderobie Stajni dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.

7. Na teren ekspozycji w Stajniach nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.

8. W Stajniach nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury oraz poruszać się poza wyznaczoną trasą zwiedzania.

9. W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających prosimy o nie wchodzenie na teren Stajni w butach na szpilkach.

10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Stajni, za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.

11. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

12. Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.

13. Informacje dotyczące zwiedzania Stajni można uzyskać pod numerem: (32) 449 35 70 w.24

REGULAMIN REZERWACJI ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W PSZCZYNIE Z PRZEWODNIKIEM

1. Ekspozycję Muzeum Zamkowego w Pszczynie można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, które nie mogą przekroczyć 25 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.)

2. Zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej: www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl lub telefonicznie, z tym że w tym przypadku pobierana jest opłata rezerwacyjna w kwocie 10 zł brutto płatna łącznie z wykonaną usługą.

3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania należy zawiadomić Muzeum najpóźniej na 7 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, a jeżeli rezerwacji dokonano w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodującej rezygnację z rezerwacji.

4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji Muzeum należy dokonać zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania w jeden z następujących sposobów:

 a) on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Muzeum na stronie www.rezerwacja.zamek-pszczyna.pl – poprzez zalogowanie się na swoim koncie i anulowanie rezerwacji,

 b) drogą mailową – poprzez przesłanie rezygnacji na adres: rezerwacja[at]zamek-pszczyna.pl,

 c) bądź faksem – przesyłając rezygnację pod nr 32 449 03 33.

5. Rezerwacji zwiedzania można dokonywać w terminie 1 roku przed planowanym terminem zwiedzania. Natomiast w okresie krótszym niż 7 dni przed terminem zwiedzania rezerwacji można dokonać tylko drogą telefoniczną pod numerem: (32) 210 30 37 - w tym przypadku pobierana jest opłata w kwocie 10 zł brutto.

6. Rezerwacja terminu zwiedzania drogą elektroniczną (przez system on-line) jest bezpłatna.

7. Zamiana terminów zwiedzania ekspozycji Muzeum zarezerwowanych w systemie on-line wymaga zgody Muzeum.